Biuletyn Informacji Publicznej ZGWŚ Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Strona główna / Przetargi

.................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 02-10-2017r

Dotyczy: Przetarg niograniczony pn.: "Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko -Nowinka_chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka (w ograniczonym zakresie)"

Informacja o unieważnieniu postępowania

........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15-09-2017r

Ogłoszenie o zmówieniu:

Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka (w ograniczonym zakresie)

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienie pn.: "Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączeniami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka (w ograniczonym zkresie)"

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz OFERTA

3. Formularz Cenowy

4. Oświadczenie o spełn. warunków

  Oświadczenie, że wyk. nie podl. wykluczeniu

5. Zobowiązanie podmiotu

6. Oświadczenie grupa kapitałowa

7. Oświadczenie art. 25 ust.1 pkt.2

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób

10. Wzór umowy

11. Projekt budowlany-opis techn

12. Rys.1

13. Rys.2

14. Rys.3

15. Rys.4

16. Rys.5

17. Rys. 6

18. Rys. 7

19. Rys. 8

20. Rys. 8a

21. Rys. 9

22. Rys. 10

21. Rys. 11

22. Rys. 12

23. Rys. 13

24. Rys. 14

25. Rys. 15

26. Rys. 16

27. Rys. 17

28. Rys. 18

29. Rys. 19

30. Rys. 20

31. Rys. 21

32. Rys. 22

33. Rys. 23

34. Rys. 24

35. Rys. 25

36. Rys. 26

37. Projekt wykonawczy-opis techniczny

38. Rys. 1

39. Rys. 2

40. Rys. 3

41. Rys. 4

42. Rys. 5 

43. Rys. 6

44. Rys. 7

45. Rys. 8

46. Rys. 9

47. Rys. 10

48. Rys. 11

49. Rys. 12

50. Rysunek nawierzchnia

51. Specyfikacja techn. wyk. i odb. robót

52. ST ogólna

53. ST zbiornik wodoc.

54. ST wodociąg

55. ST zasilanie elektroenergetyczne

56. Przedmiar robót

57. Zapytanie Nr 1 - Dotyczy: Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

58. Zapytanie Nr 2 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami.  Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

str. 1, str. 2, str.3.

59. Zapytanie Nr 3 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

 

...........................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 06-09-2017r

Dotyczy: Przetarg niograniczony pn.: "Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko -Nowinka_chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka."


Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania

....................................................................................................................................................................................

Tolkmicko 21-08-2017r

Ogłoszenie o zmówieniu:

Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienie pn.: "Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączeniami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz OFERTA

3. Formularz Cenowy

4. Oświadczenie o spełn. warunków

  Oświadczenie, że wyk. nie podl. wykluczeniu

5. Zobowiązanie podmiotu

6. Oświadczenie grupa kapitałowa

7. Oświadczenie art. 25 ust.1 pkt.2

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób

10. Wzór umowy

11. Projekt budowlany-opis techn

12. Rys.1

13. Rys.2

14. Rys.3

15. Rys.4

16. Rys.5

17. Rys. 6

18. Rys. 7

19. Rys. 8

20. Rys. 8a

21. Rys. 9

22. Rys. 10

21. Rys. 11

22. Rys. 12

23. Rys. 13

24. Rys. 14

25. Rys. 15

26. Rys. 16

27. Rys. 17

28. Rys. 18

29. Rys. 19

30. Rys. 20

31. Rys. 21

32. Rys. 22

33. Rys. 23

34. Rys. 24

35. Rys. 25

36. Rys. 26

37. Projekt wykonawczy-opis techniczny

38. Rys. 1

39. Rys. 2

40. Rys. 3

41. Rys. 4

42. Rys. 5 

43. Rys. 6

44. Rys. 7

45. Rys. 8

46. Rys. 9

47. Rys. 10

48. Rys. 11

49. Rys. 12

50. Rysunek nawierzchnia

51. Specyfikacja techn. wyk. i odb. robót

52. ST ogólna

53. ST zbiornik wodoc.

54. ST wodociąg

55. ST zasilanie elektroenergetyczne

56. Przedmiar robót

57. Zapytanie Nr 1 - Dotyczy: Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

58. Zapytanie Nr 2 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami.  Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

str. 1, str. 2, str.3.

59. Zapytanie Nr 3 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

 

..........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 20-07-2017r

 

Dotyczy: Przetarg niograniczony pn.: "Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko -Nowinka_chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka."


Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

...........................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 04-07-2017r

Ogłoszenie o zmówieniu:

Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienie pn.: "Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączeniami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz OFERTA

3. Formularz Cenowy

4. Oświadczenie o spełn. warunków

  Oświadczenie, że wyk. nie podl. wykluczeniu

5. Zobowiązanie podmiotu

6. Oświadczenie grupa kapitałowa

7. Oświadczenie art. 25 ust.1 pkt.2

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób

10. Wzór umowy

11. Projekt budowlany-opis techn

12. Rys.1

13. Rys.2

14. Rys.3

15. Rys.4

16. Rys.5

17. Rys. 6

18. Rys. 7

19. Rys. 8

20. Rys. 8a

21. Rys. 9

22. Rys. 10

21. Rys. 11

22. Rys. 12

23. Rys. 13

24. Rys. 14

25. Rys. 15

26. Rys. 16

27. Rys. 17

28. Rys. 18

29. Rys. 19

30. Rys. 20

31. Rys. 21

32. Rys. 22

33. Rys. 23

34. Rys. 24

35. Rys. 25

36. Rys. 26

37. Projekt wykonawczy-opis techniczny

38. Rys. 1

39. Rys. 2

40. Rys. 3

41. Rys. 4

42. Rys. 5 

43. Rys. 6

44. Rys. 7

45. Rys. 8

46. Rys. 9

47. Rys. 10

48. Rys. 11

49. Rys. 12

50. Rysunek nawierzchnia

51. Specyfikacja techn. wyk. i odb. robót

52. ST ogólna

53. ST zbiornik wodoc.

54. ST wodociąg

55. ST zasilanie elektroenergetyczne

56. Przedmiar robót

57. Zapytanie Nr 1 - Dotyczy: Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

58. Zapytanie Nr 2 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami.  Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

str. 1, str. 2, str.3.

59. Zapytanie Nr 3 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

...................................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 26-06-2017r

Dotyczy: Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka."

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

..................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 13-06-2017r

Zapytanie Nr 3 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

.............................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 13-06-2017r

Zapytanie Nr 2 - Dotyczy:Budowa magistrali wodociagowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami.  Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

str. 1, str. 2, str.3.

.............................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 09-06-2017r

Zapytanie Nr 1 - Dotyczy: Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

.......................................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 05/06/2017r

 

Ogłoszenie o zmówieniu:

Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmciku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienie pn.: "Budowa magistrali wodociągowej Tolkmicko-Nowinka-Chojnowo z przyłączeniami. Etap 1: Tolkmicko-Nowinka.

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz OFERTA

3. Formularz Cenowy

4. Oświadczenie o spełn. warunków

  Oświadczenie, że wyk. nie podl. wykluczeniu

5. Zobowiązanie podmiotu

6. Oświadczenie grupa kapitałowa

7. Oświadczenie art. 25 ust.1 pkt.2

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób

10. Wzór umowy

11. Projekt budowlany-opis techn

12. Rys.1

13. Rys.2

14. Rys.3

15. Rys.4

16. Rys.5

17. Rys. 6

18. Rys. 7

19. Rys. 8

20. Rys. 8a

21. Rys. 9

22. Rys. 10

21. Rys. 11

22. Rys. 12

23. Rys. 13

24. Rys. 14

25. Rys. 15

26. Rys. 16

27. Rys. 17

28. Rys. 18

29. Rys. 19

30. Rys. 20

31. Rys. 21

32. Rys. 22

33. Rys. 23

34. Rys. 24

35. Rys. 25

36. Rys. 26

37. Projekt wykonawczy-opis techniczny

38. Rys. 1

39. Rys. 2

40. Rys. 3

41. Rys. 4

42. Rys. 5 

43. Rys. 6

44. Rys. 7

45. Rys. 8

46. Rys. 9

47. Rys. 10

48. Rys. 11

49. Rys. 12

50. Rysunek nawierzchnia

51. Specyfikacja techn. wyk. i odb. robót

52. ST ogólna

53. ST zbiornik wodoc.

54. ST wodociąg

55. ST zasilanie elektroenergetyczne

56. Przedmiar robót


...............................................................................................................................

Tolkmicko, 02/11/2016r

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zwraca sie z prośbą o składanie ofert na:

 

"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociagowej wraz z przyłączami w Suchaczu ul. Aleja Radości."

 

Termin realizacji zlecenia: 31-03-2017r.

 

Termin składania ofert: 16-11-2016r.

 

Dodatkowe informacje: Ryszard Szynkowski tel. 605 207 056.

 

Zapraszamy do składania ofert.


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 14/10/2016

 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 30/09/2016r

 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku"


Informacja z sesji otwarcia ofert...........................................................................................................................................................................................................................

Tolkmicko, 15/09/2016r

Ogłoszenie o zamówieniu:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika – Podgórna – Królewiecka w Tolkmicku

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony, przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Dzika-Podgórna-Królewiecka w Tolkmicku.

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz cenowy

3. Formularz OFERTA

4. Oświadczenie dot. spełnienia warunków

 Oświadczenie dot. spełniania warunków - word

5. Oświadczenie dot. wykluczenia

 Oświadczenie dot. wykluczenia - word

6. Zobowiązanie podmiotu

 Zobowiązanie podmiotu - word

7. Oświadczenie grupa kapitałowa

 Oświadczenie grupa kapitałowa - word

8. Oświadczenie art.25 ust.1 pkt.2

 Oświadczenie art.25 ust.1 pkt.2 - word

9. Wykaz robót

10. Wykaz osób

11. Wzór umowy

12. Rys.1

13. Rys 2.1

14. Rys. 2

15. Rys 3.1

16. Rys. 3

17. Rys. 4.1

18. Rys. 4

19. Rys. 5.1

20. Rys. 5

21. Rys. 6.1

22. Rys. 6

23. PB br. sanit.

24. PB br. sanit (wojewoda)

25. STWIORB

26. Przedmiary robót....................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku informuje, że po rozpatrzeniu otrzymanych w wyznaczonym terminie ofert na modernizację układu sterowania oczyszczalnią ścieków w Tolkmicku składającego się z 5 węzłów sterowniczych powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną, ajko najkorzytsniejsza oferta została wybrana oferta firmy POSTER Zakład Automatyzacji sp.z o.o. sp. k., ul. synów Pułku 26, 60-462 Poznań. Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.


I. Modernizacja układu sterowania oczyszczalnią ścieków w Tolkmicku


    1. Nazwa i adres Zamawiającego:

      Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

      ul. Do Wałów 1

     82-340 Tolkmicko

 

   2. Przedmiot zamówienia:

     Modernizacja układu sterowania oczyszczalnią ścieków w Tolkmicku składającego się z 5 węzłów sterowniczych powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną.

 

   3. Termin wykonania zlecenie: 31.12.2015r

 

   4. Składanie ofert:

     Oferty należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej

     przy. ul. Elbląskiej 43, 82-340 Tolkmicko.

     Termin składania ofert do dnia 15 października 2015r do godziny 13.00.

    Oferty należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: "Oczyszczalnia-komunikacja".

 

   5. Kryteria oceny oferty:

     a) cena -80%

     b) doswiadczenie - 10%

     c) referencje - 10%

 

   6. Dodatkowe informacje:

     a) Referencje oraz posiadane doświadczenie należy odpowiednio udokumentować.

     b) Wykonawca poda cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie w kwotach NETTO i uwzględniając

     podatek VAT.

     c) Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu

     zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

     d) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważnosci umowy i nie

     będą podlegały zmianom.

 ..............................................................................................................................................................................