Biuletyn Informacji Publicznej ZGWŚ Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Strona główna

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

ul. Do Wałów 1

82-340 Tolkmicko

NIP: 578-28-00-472

REGON: 170988459

tel. (055) 231 61 69

       (055) 231 62 42

mail: zgws@wp.pl

strona internetowa: www.zgws.pl

 

Biuro i kasa:

ul. Elbląska 43

82-340 Tolkmicko


Godziny otwarcia:

Biuro: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.30 - 14.30


Wszystkie należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz usługi zlecone można reguklować bezpośrednio w kasie,badź na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Malborku O/Tolkmicko

nr 81 8303 0006 0050 0500 2769 0001